621 Thornton Rd Lithia Springs, GA 30122 770-944-7171

Find Your Next Vehicle at Georgia's Elite Auto Sales